ReadyPlanet.com
dot dot
ทำความดีที่ผ่านมา

 

 

        

ชมภาพย้อนหลังการสัญจรเพื่อสังคม ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปี

             เริ่มตั้งแต่ ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มสัญจรเพื่อสังคม ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมกับเยาวชนทั้งในเมืองและต่างจังหวัด กลุ่มเราได้มีความตั้งใจที่จะทำต่อเนื่องทุกๆปี แม้กิจกรรมที่เราร่วมกันทำจะช่วยสังคมโดยรวมไม่ได้มากมาย แต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยเราก็มีส่วนได้ช่วยสังคมที่เราอาศัยอยู่ และเพื่อแบบอย่างที่ดีต่อๆไป

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

กิจกรรม ปี 2543 

โรงเรียนบ้านพุปู   อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

..........................................................

 กิจกรรม ปี 2544

โรงเรียนบ้าหนองตะโก  จ.ชลบุรี  

.........................................................

กิจกรรม ปี 2545

 

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ  อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

..........................................................

กิจกรรม ปี 2546

รงเรียนบ้านหินตุ้ม จ.อุทัยธานี

..........................................................

กิจกรรม ปี 2547 

โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง จ.สระแก้ว

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว จ.สระแก้

........................................................

กิจกรรม ปี 2548 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาเจ้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ จ.สุพรรณบุรี

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ จ.ภูเก็ต  กับ ไอทีวี 

............................................................

กิจกรรมปี 2549

รงเรียนวัดถ้าขุนไกร   จ.กาญจนบุรี 

ช่วยเหลือน้ำท่วม  กับทีวีช่อง 5

โรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านห้วยโป่ง  จ.ระยอง

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน  จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านวังสิงห์  จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านหินดาด  จ.กาญจนบุรี

.....................................................................

กิจกรรม ปี 2550

ศูนย์ดูแลเด็กเล็กบ้านกระดาษ  จ.สุรินทร์ 

โรงเรียนบ้านคลองสวน จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ จ.ราชบุรี

...............................................................

กิจกรรม ปี 2551

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ  จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านด่านโง  จ.เพชรบุรี

..................................................................

กิจกรรม ปี 2552

โรงเรียนบ้านคลองร่วม   ต.ลาดตระเคียน อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี

.................................................................

กิจกรรม ปี 2553

โรงเรียนอนุบาล ทหารบก  จ.ลพบุรี  

โรงเรียนพลร่มทหารบก  จ.ลพบุรี

โรงเรียนคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน จ,ลพบุรี

........................................................

กิจกรรม ปี 2554

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน จ.กาญจนบุรี

ช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่  2554

...........................................................

กิจกรรม ปี 2555

รงเรียนบ้านกกเชียง ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย ต.แก่งกระจาน  อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โรงเรียนบ้านพุเข็ม ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

..........................................................

กิจกรรม ปี 2556

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ไทยภูเขาบ้านหนองตาตั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

...........................................................

กิจกรรม ปี 2557

โรงเรียนบ้านดะแลง ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

........................................................

กิจกรรม ปี 2558

โรงเรียนบ้านพยอมงาม ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านหนองประดู่  อ.เล่าขวัญ จ.กาญจนบุรี

...........................................................

กิจกรรม ปี 2559

โรงเรียนและศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย  ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

...........................................................

กิจกรรม ปี 2560

โรงเรียนบ้านพุบอน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ บ้านหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ 

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

รายการจับให้ได้ถ้านายแน่ ช่องวัน  มอบเงินเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กชนบท

.....................................................................

กิจกรรม ปี 2561

โรงเรียนบ้านวังยาว ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

................................................................

กิจกรรม ปี 2562

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ครั้งที่ 1

ช่วยเหลือน้ำท่วม   จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ครั้งที่2

................................................................

กิจกรรม ปี 2563

ช่วยเหลือแจกอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบ โรคโควิด19 

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 

 

0864766167  ,   0612826965 ,  0895200432 , 0934196935    ,  0819077775

 

 
สัญจรเพื่อทำความดี ที่ผ่านมา

ทำดีไม่ต้องรอรวย
โรงเรียนบ้านคลองสวน จ.สมุทรปราการ 2550
มอบสิ่งของกับไอทีวี สึนามิ article
สัญจรเพื่อสังคม2550 จ.สุรินทร์
สัญจร2550ไปมอบสิ่งของกับเด็กพิการซ้ำซ้อน
ศูนย์ดูแลเด็กอ่อน อ.บ้านกระดาษ จ.สุรินทร์ 2550(ชมภาพย้อนหลังกับการทำความดี)
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ 2549 มอบให้กับช่อง5 article
โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ต.วังสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญฯ 2549 article
โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2549 article
โรงเรียนบ้านหินดาด ต.ศรีเทพ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2549
โรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านห้วยโป่ง จ.ระยอง 17 ธันวาคม 49 article
โรงเรียนวัดถ้ำขุนไกร อ.เมือง จ.กาญฯ(ศูนย์อบรมเด็กอ่อน) 2549 article
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านวังหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์2548
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์2548/2
โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 2548 article
โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง อ.เมือง จ.สระแก้ว 2547 article
โรงเรียนบ้านหินตุ้ม ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 2546 article
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 2545 article
โรงเรียนบ้านหนองตะโก อ.เมือง จ.ชลบุรี 2544 article
โรงเรียนบ้านพุปู จ.กาญจนบุรี 2543 article
โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
ช่วยแจกอาหารผู้เดือดร้อน โรคโควิด19
โรงเรียนบ้านเขาตะแคง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ช่วยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเขาตะแคง ครั้งที่1
โรงเรียนบ้านวังยาว ประจวบคีรีขันธ์
รายการจับให้ได้ถ้านายแน่
โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4
โรงเรียนบ้านพุบอน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ศูนย์พลาญข่อย ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ อ.เล่าขวัญ จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านพยอมงาม ตฬหนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านดะแลง
ศูนย์การเรียนไทยภูเขาบ้านหนองตาดั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก
โรงเรียนบ้านพุเข็ม ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โรงเรียนบ้านแม่คะเมย ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โรงเรียนบ้านกกเชียง ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณ
ช่วยเหลือน้ำท่วมปี 2554
โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 2554
โรงเรียนพลร่มทหารบก ลพบุรี
โรงเรียนคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี
โรเรียนอนุบาลทหารบกลพบุรี
โรงเรียนคนพิการซ้ำซ้อน
โรงเรียนบ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1662)

ต้องการบริจาคของให้เด็ก และอาจไปด้วยให้ใกล้วันก่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น การ (klansawasde-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-28 02:27:17


ความคิดเห็นที่ 2 (2481)
ต้องการบริจาคเสื้อผ้า เป็นจำนวนมาก  จะไปบริจาคได้ที่ไหน ของเป็นในจังหวัดระยอง
ผู้แสดงความคิดเห็น ใบปอร์ (tangmankhong-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-09 14:11:07


ความคิดเห็นที่ 3 (2901)

หากต้องการบริจาคติดตามรายชื่อที่ให้ไว้ บนนี้ครับหรือติดต่อผมครับ 0818759812 เอกอรุษ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก อรุษ (tumledee-at-sanook-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-22 00:43:56


ความคิดเห็นที่ 4 (3208)

สงสัย ปีนี้คงจะไปไม่ได้ครับ ขอบาย 1 ปีนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ่ำ วันที่ตอบ 2008-10-03 20:40:32


ความคิดเห็นที่ 5 (3523)

มีเวลาตั้งหลายเดือนวางแผนซิครับ อยู่ที่เราว่าอยากจะไปหรือไม่ ถ้าจะต้องไปก็มีวิธีใช่มั๊ยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก (tumledee-at-sanook-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-09 13:26:01


ความคิดเห็นที่ 6 (10390)

คับดีจัยจังที่ด้ายไปร่วสัญจรครั้งนี้

ตูนหวังว่าโอกาดหน้ามีอีกตูนคงจะด้ายเจอกะพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนนะคับ

บายคับ โชคดีทุกคนนะคับ พี่ๆเพื่อนๆกลุมสัญจรเพื่อสังคม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตน (nutoon9999-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-15 21:01:57


ความคิดเห็นที่ 7 (10547)

จ้ากลุ่มสัญจรที่รักทุกคน

อยากเห็นรูปอะคับที่ไปสัญจรครั้งนี้มาอะคับ

จากเจ้ตูนและเจ้กวาง

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้ตูน (nutoon9999-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-17 22:21:41


ความคิดเห็นที่ 8 (10548)

ขอขอบคุณ  คุณเก๋  ที่ชักนำไปร่วมกิจกรรมสัญจรเพื่อสังคมครั้งนี้

เจ้ตูนและกวางหวังว่าโอกาดหน้าเราคงด้ายร่วมทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้กันอีกนะคับ

รู้สึกว่าภูมิจัยมากคับที่ด้ายไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โชคดีจ้ะทุกคน

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้ตูน (nutoon9999-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-17 22:30:01


ความคิดเห็นที่ 9 (10608)

อัพเดรูปคนใหม่ใหม่ลไปงด้ที่ ปรึกษาสั่งมา

ผู้แสดงความคิดเห็น พัขรี (thapakorn_ping-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-19 21:27:48


ความคิดเห็นที่ 10 (91814)

เช่นเดียวกันครับเจ๊ตูน ปีนี้ไปอีกนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น admine วันที่ตอบ 2009-05-24 01:22:41


ความคิดเห็นที่ 11 (121956)

ร่วมแรงร่วมใจเพื่อสังคมของเรา  และ เพื่อลูกหลานของเรา

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก (tumledee-at-sanook-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-14 12:43:13


ความคิดเห็นที่ 12 (132228)
สวัสดีครับพี่พัช  เล็ก(สมุย)เองนะครับพี่  ไม่เห็นมีที่อยู่ที่จะส่งของไปเลย  แล้วเล็กจะโทรไปถามที่อยู่อีกครั้งนะครับ  ว่าจะให้ส่งไปที่ไหน
ผู้แสดงความคิดเห็น เล็ก สมุย (phunthasre-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-01 01:56:16


ความคิดเห็นที่ 13 (132229)

ส่งได้ที่ตัวแทนกลุ่มสัญจรฯทุกคนครับ  หรือที่ คุณ อรุษ  ผิวอ่ำ  568 ซ.พึ่งมี 17 ถ.สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขต.พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก วันที่ตอบ 2009-12-01 02:11:02


ความคิดเห็นที่ 14 (132744)
เห็นรูปแล้วชัดเจนและสวยงามมากค่ะขอบคุณตาก้องมาก ๆ ค่ะที่ถ่ายรูปสวย ๆ ให้กลุ่มสัญจรและขอบคุณสมาชิกกลุ่มสัญจรทุกท่านที่ไปร่วมกันทำความดี
ผู้แสดงความคิดเห็น เก๋ + กันต์ (KGT 4289 hotmail -at- com-dot-)วันที่ตอบ 2010-01-07 17:47:52


ความคิดเห็นที่ 15 (135030)

ไม่ได้ไปมา2ปีแล้วว

ปีนี้อยากจาไปให้ได้จังงง

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องบีม วันที่ตอบ 2010-04-17 18:49:25


ความคิดเห็นที่ 16 (140331)

สุดยอดปีนี้ไปด้วยกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก วันที่ตอบ 2014-01-17 03:43:52


ความคิดเห็นที่ 17 (141019)

หากต้องการบริจาคติดต่อได้ที่

0925565900

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admine วันที่ตอบ 2015-09-13 13:39:26


ความคิดเห็นที่ 18 (156927)

หากต้องการร่วมบริจาค เพื่อให้กลุ่มสัญจรนนำไปแจกให้ชุมชน และเด็กติดต่อได้ที่  0612826965  เอก อรุษ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก วันที่ตอบ 2016-06-22 23:40:59[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.