ReadyPlanet.com
dot dot
ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี article

 

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

                  โรงเรียนศูนย์พลาญข่อยเกิดจากแนวคิดการเป็นผู้ให้ของพ่อครูบัญชา  ตั้งวงศ์ไชย โดยพ่อครูไม่เก็บเงินค่าเรียนจากผู้ปกครอง ได้ให้เด็กที่ยากไร้มีโอกาสเรียนหนังสือ และพ่อครูยังมีแนวทางให้เด็กๆ  ได้เรียนรู้การอยู่กับสังคมแบบมีคุณธรรมประจำใจ พร้อมทั้งเอาชนะโลกของการแข่งขันโดยสอนให้ไม่แข่งขัน     และเพิ่มพูนความรู้ให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตัวเองโดยใช้หลักธรรมชาติ (ธรรมะ) สิ่งที่พ่อครูบัญชาทำ      ไม่เพียงพูดให้สวยหรู  แต่ท่านได้ลงมือทำจนเกิดผลจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและประชนทั่วไป

                   โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง มัธยมตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้ง2แห่ง รวมแล้ว750คน จึงค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง ในการดูแลเด็กๆ  แม้ทางภาครัฐจะมีเงินมาช่วยเหลือแต่ก็ไม่เพียงพอ   แม้มีผู้มีจิตศรัทธาให้การช่วยเหลือและบริจาคอย่างต่อเนื่องที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ยังอยู่ได้    และแน่นอนโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ก็จะยังคงยึดแนวทางการเป็นผู้ให้กับชุมชนและสังคมเช่นนี้ต่อไป คงหนีไม่พ้นการแบกรับภาระนี้  เพราะนี่คือ แนวคิดอุดมการณ์ ของพ่อครูบัญชา และคุณครูทุกๆท่าน

             

                     กลุ่มสัญจรเพื่อสังคม เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีแนวคิดที่จะร่วมสนับสนุน และร่วมบริจาคให้กับทางโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย   แม้กลุ่มเราจะไม่ได้เป้นกลุ่มใหญ่ แต่ด้วยกลุ่มเราได้เห็นว่าโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย นำโดยพ่อครูบัญชา ตั้งวงศ์ไชย เป็นผู้เสียสละและมีเมตตาต่อชุมชนและคนทั่วไปอย่างแท้จริง เราก็เลยรวบรวมสิ่งของ และปัจจัยเท่าที่หาได้ เพื่อจะนำไปมอบให้กับทางโรงเรียน แม้จะไม่ได้มากมายอะไร เมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของการเป็นผู้ให้อันยิ่งใหญ่ของพ่อครูบัญชาและคณะครู ที่นี่ แต่อย่างน้อยเราก็มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจ

                                 

                           โรงเรียนแห่งนี้ควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ เพราะเป็นโรงเรียนที่เสียสละเพื่อเยาวชนและชุมชนคนทั่วไปอย่างแท้จริง และยังช่วยสร้างคนให้มีคุณภาพที่ดีทั้งความรู้ความสามารถทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมต่อไป มาร่วมทำความดีร่วมกัน

     เราเชื่อว่าคนไทยยังไม่สิ้นคนดีเช่นท่าน

 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  คุณอรุษ ผิวอ่ำ(เอก) 0612826965  คุณพัชรี  ศรีเอี่ยมกูล 0864766167 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดร่วมกันทำประโยชน์ต่อสังคม

เด็กที่ต้องการทุนการศึกษา article
ทำดีกันเถอะ article
กิจกรรมล่าสุด article
ตารางกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมครั้งต่อไป 2562
คณะกรรมการ
เด็กนักเรียน ยากจนCopyright © 2010 All Rights Reserved.