ReadyPlanet.com
dot dot
แนวคิดของกลุ่มสัญจรเพื่อสังคม article

ทำดีเพื่อพ่อ

   

                กิจกรรมสัญจรเพื่อสังคม เกิดขึ้นเมื่อปี 2542 จากแนวความคิดที่ต้องการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ต่อสังคม ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเราให้ทำความดีเพื่อแผ่นดิน  เราเลยรวมตัวกันตั้งกลุ่มสัญจรฯขึ้นมา และมีความตั้งใจที่จะทำดีเพื่อถวายในหลวง แม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นทำตลอดมา จนถึงปัจจุบัน เราได้เดินทางไปในที่ต่างๅ เพื่อมีกิจกรรมกับเด็กที่ห่างใกลความเจริญ ไม่ว่าเป็นโรงเรียนหรือชุมชน  

                 กลุ่มเราไม่มีหน่วยงานไหนมาสนับสนุน เราได้รวบรวมปัจจัยต่างๆ เท่าที่หาได้ ไปมอบให้เด็กและชุมชนชนบท ทุกๆปี ถึงแม้จะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีมีประโยชน์กับสังคมโดยรวมหากเราคนไทยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย อาจทำให้สังคมโดยรวมน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

                  จะมีประโยชน์อะไร ถ้าสังคมรอบๆตัวเราแย่ ลูกหลานเราก็ต้องเดินต้องใช้ชีวิตในสังคม จะมีความอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไร เราทุกคนในฐานะคนไทยเราจำเป็นที่จะต้องช่วยกันให้สังคมนี้น่าอยู่ ไม่ว่าจะศาสนาไหน หากเราใช้ผืนแผ่นดินนี้มีที่อยู่ที่กินอยู่อย่างมีความสุข ลูกหลานอยู่สุขสบายเราก็ควรช่วยกันดูแลและไส่ใจ ไม่ควรแบ่งแยกกัน

                   สิ่งที่ในหลวงได้สร้างสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข กินอิ่มนอนหลับเพราะพระองค์ท่านได้แสดงตัวอย่างทั้งการช่วยเหลือประชาชนคนไทยทุกเหล่าหมู่และทุกศาสนาและพระองค์ปกครองโดยธรรมและมีเมตตาจึงทำให้คนไทยทุกเหล่าหมู่อยู่กันอย่างปกติสุขจนถึงปัจจุบัน หากเราต้องการให้สังคมเราประเทศของเรามีความร่มเย็นเช่นนี้ต่อไป เราคนไทยต้องเดินตามแนวทางของพระองค์ท่าน 

                   มาร่วมทำความดี ก็ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อตัวเราครอบครัวของเราเอง ในวันข้างหน้าต่อไป หากใครมีแนวคิดอุดมการณ์ที่เหมือนกันก็มาร่วมทำสิ่งดีๆอย่างนี้ร่วมกันหรือจะจัดตั้งกลุ่มทำดีตอบแทนแผ่นดินเช่นกันได้ช่วยกันสังคมจะดีเอง 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเพื่อสังคม

ทำดีนะ
รับสมัครสมาชิกผู้ใจบุญและชอบช่วยเหลือสังคม article
แนวความคิดและอุดมการณ์
Haiti
กิจกรรมกลางแจ้งก่อนกลับ
มอบสิ่งของให้เด็กๆและทางโรงเรียนบ้านคลองร่วม
กิจกรรมฝึกสอนฟุตบอลโดย อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ
กิจกรรมช่วงกลางคืน โรงเรียนบ้านคลองร่วมCopyright © 2010 All Rights Reserved.